چرا باید از استارتاپ ها حمایت کنیم؟

عمر واژه استارتاپ در کشور ما کمتر از ۵ سال است، اما باید اذعان کنیم که در همین مدت کوتاه که استارتاپ ها به رسمیت شناخته شدند، توانسته اند از بازیگران قابل تامل فضای اقتصادی باشند.  استارتاپ را در فارسی «کسب و کار نوپا» ترجمه کرده اند هیچ الزامی هم در تئوری وجود ندارد که اینها در حوزه تکنولوژی باشند، اما در حال حاضر استارتاپ عموماً به کسب و کارهای نوپا در حوزه تکنولوژی که معمولاً سهمی از نوآوری را نیز دارند اطلاق می شود.

از نظر من، استارتاپ چند ویژگی مهم دارد :

  • نوپا است
  • نوآوری دارد
  • در چشم انداز پیش رو، ابهام بالایی را حس می کند
  • مدل کسب و کارش مقیاس پذیر است

حالا به این تفاسیر، به عنوان اصلی مقاله برگردیم، «چرا باید از استارتاپ ها حمایت کنیم؟» . من عمیقاً باور دارم که باید استارتاپ های شایسته مورد حمایت قرار گیرند، بخش دولتی از یک سو و متنساب با رسالتهای خود و از بخش خصوصی نیز باید تلاش خود را برای حمایت از این استارتاپ ها به کار گیرد. استارتاپ ها مثل خون تازه در کالبد اقتصادی کشور هستند. کسب و کارهای نوپا که عموماً متولیان جوانی نیز دارند، از انرژی و انگیزۀ کافی برای نوآوری و خلاقیت و خروج از یکنواختی را دارند. چابکیِ بالای این کسب و کارهای نوپا حتماً می تواند در کنار بدنۀ سازمان یافتۀ یک شرکت بزرگ خصوصی به فرصت آفرینی کمک زیادی کند.

اهمیت حمایت از بنگاه های اقتصادی نوپا از منظر اقتصاد کلان

استارت‌آپ‌ها علی‌رغم کوچک بودن و منحصر به حوزه خاصی از تولیدات یا خدمات بودن به دلیل کثرت تعدادشان در آینده بخش بزرگی از گردش مالی اقتصادی در دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. نگاه کوتاه و اجمالی به استارتاپ های اروپایی و آمریکایی که در ۱۰ سال گذشته پا گرفته اند و رشد کرده اند، این مهم را خیلی واضح نشان می دهد.

حمایت از استارتاپ ها یکی از راهکارهای برون رفت از نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین است.

شهر فناوری لندن، یکی از مصادیق حمایت از استارتاپ ها است که نتایج درخشانی را برای اقتصاد انگلیس داشته است، با توجه به تاثیر راه اندازی شهر فناوری لندن که در مدت زمان ۵ سال توانسته است با کسب جایگاهی مهم به عنوان هاب فناوری در اروپا، زمینه های جهش اقتصادی انگلستان را فراهم کند، می توان گفت آمار منتشر شده نشان می دهد تعداد شرکتهای بخش فناوری دیجیتال لندن از زمان راه اندازی شهر فناوری، ۴۶ درصد رشد داشته است. این بخش با نیروی کار تقریبی ۲۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال۲۰۱۰، از افزایش ۱۷ درصدی برخوردار بوده است. همچنین بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، بیش از ۱۰۰۰ پروژه سرمایه گذاری بین­‌المللی در شهر فناوری لندن آغاز شده است.

اهمیت حمایت از بنگاه های اقتصادی نوپا از منظر اقتصاد بنگاه

اما بنگاه های خصوصی هم از این قاعده مستثنی نیستند، جدای این که حتماً اقتصاد کلان بر اقتصاد خرد نیز اثرگذار است و بازیگران فضای بنگاه ها در دل اقتصاد کلان به کار اقتصادی می پردازند، این استارتاپ ها می توانند کمک شایانی به بنگاه های اقتصادی حاضر نیز کنند. بدنۀ خشک و سنگین غیرقابل انعطاف حتماً یکی از معضلات بنگاه های ماست، که با تغییرات محیطی کمتر تطبیق پیدا می کنند و بعضاً محکوم به شکست و حذف می شوند. وجود استارتاپ های چابک به عنوان محلی برای سرمایه گذاری، روزهای روشن را در شرایط تغییر سریع محیط به شرکتها هدیه خواهد داد.

از این روی، در سالهای گذشته و خصوصاً هم اکنون در تیپاکس در تلاش هستیم، تا با حمایت از ایده های نو و جوانان، راه را برای اقتصادی کارآمدتر در ابعاد ملّی و همچنین آینده ای روشن تر برای تیپاکس فراهم کنیم. نمایشگاه کار امسال که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، یکی از مصادیق عزمِ جزمِ تیپاکس برای حضور در عرضۀ کارآفرینی سازمانی و حمایت از استارتاپ ها بود.

mm
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل تیپاکس، رییس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران و هلدینگ فاخر هستم