قرار نیست اپراتور اول ” آقا بالا سر” کسب‌وکارها و کوریرهای پستی کشور شود!

کسب‌وکارها و کوریرهای پستی کشور

« …
«جک ما» بنیانگذار علی بابا در چین این موضوع را با یک نظریه به نام مثلث آهنین عنوان می کند. مثلثی که زیرساخت تجارت الکترونیک است و یک ضلع آن را لجستیک تشکیل می دهد.
خیلی مهم است که استارت آپ و کسب وکارهای نوین، چه آنها که در مرحله شروع کار هستند و چه آنها که به مرحله توسعه رسیده اند، بتوانند از مراجعی متخصص در این زمینه، کمک بگیرند. و بتوانند خدمات خود را با استانداردهای سامانههای لجستیک تنظیم کنند. این مهم می تواند یک نقطه فرصت کلیدی برای اپراتور هم باشد. که یکی از این مراجع شود.
طیف مخاطب این کسبوکارها گسترده است. هم از نظر میزان تراکنشهای مالی و هم از مناظر دیگر مانند فرهنگی، جفرافیایی، سنی و تنوع خود کسبوکار. به عنوان مثال برای یک فردی که با یک نیسان در خیابان ملت برای سه شهرستان بارهای ریز و درشت جابجا میکند، شنیدن نام یک اپراتور یک کابوس است. استفاده از اصطلاحاتی مانند استانداردسازی و نظام بخشیدن به ساختار کوریر برای فرد مذکور یعنی بروکراسی و هراس از هزینه هایی که فکر می کند هیچ سودی برای وی ندارد. اما اگر بتوانیم با بیان و ارتباطی متناسب با فضای فکری ش با اوی سخن بگوییم، او خود دنبال ما می آید و از طرح استقبال می کند. باید ابتدا نیاز وی را سنجید. این فرد بیمه ای برای روز واپسین ندارد و بار کسانی را که از تهران به مقاصد مشخص در کشور حمل می کند هیچ تضمینی برایش وجود ندارد. توسعه ای برای درآمدش وجود ندارد. اگر بخواهد به فرزندش در مورد شغلش حرفی بزند، عنوان و وجههی مشخصی ندارد. این ها همه نقاط درد مخاطب ما هستند. این فرد به تنهایی یک سیستم کوچک کوریری است ولی ناپایدار. این ناپایداری اش می تواند هم به خود و خانواده اش هم به مشتریان و جامعه اش سرایت کند و آسیب بزند. متولی سامان دادن به این وضع، اپراتور است. و این جایگاه را روابط عمومی و متخصصان مدیریت برند اپراتور باید به درستی تبیین کنند.»

این متن بخشی از مصاحبه نشریه تیپاکس با موضوعیت اولین اپراتور خصوصی پست ایران از بنده است. همکاران روابط عمومی مفهوم «چتر» را برای روی جلد این شماره در نظر گرفته بودند که نقش حمایتی اولین اپراتور خصوصی پست ایران را تبیین می کرد. به نظرم مفهوم درست و زیبایی از جایگاه برند اپراتوری نشان می دهد.

برای مطالعه کامل این مصاحبه، می توانید فایل آن را از اینجا دانلود کنید.

برای مطالعه کامل این مصاحبه، می توانید فایل آن را از اینجا دانلود کنید.

یا برای مطالعه متن مصاحبه به زبان انگلیسی نیز می توانید فایل آن را از اینجا دانلود کنید.