شرکت های خواهر هلدینگ

اکوسیستم هلدینگ فاخر از گروه های مختلفی تشکیل شده است. این گروه ها شامل :

  • پست، حمل و نقل و لجستیک
  • معماری، دکوراسیون و مد
  • تجارت الکترونیک

در این اکوسیستم از هلدینگ فاخر ودر هر کدام از گروه ها، شرکتها و برندهای شاخصی حضور دارند که هر یک از برترینهای صنعت خود در کشور هستند.

پست، حمل و نقل و لجستیک

تیپاکس

تیپاکس از هلدینگ فاخر

تی پی ایکس

تی پی ایکس

تی پی ایکس

معماری، دکوراسیون و مد

اکتیران

اکتیران

اکتیران

مهان پوش

مهان پوش

مهان پوش

پلانیکا

پلانیکا

پلانیکا

ایردال

ایردال

تجارت الکترونیک

تبادل مهر

تبادل مهر

تبادل مهر