سالی که گذشت و امیدها و چالشهای پیش رو در سال ۹۸

به بهانه مصاحبه ام با آخرین نشریه داخلی تیپاکس پیش از نوروز ۹۸، به بررسی مسائلی همچون نیم قرن پایداری تیپاکس در صنعت پست کشور، ژن های پست در خانواده فاخر، سال ۹۷ بر ما چه گذشت، برنامه های تیپاکس در سال ۹۸، جایگاه تیپاکس در پست کشور، تیپاکس اینترنشال، ابعاد و چالشهای مدرن شدن تیپاکس و استانداردهای لازم برای یک مجموعه پستی پرداخته ام.

متن مصاحبه را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید.

مصاحبه نوروزی دکتر مهرداد فاخر

mm
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل تیپاکس، رییس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران و هلدینگ فاخر هستم