روز جهانی پست بر همگان مبارک باد

روز جهانی پست

امروز روز جهانی پست است. پست یعنی ارتباط یعنی تعامل یعنی اجتماع و شکل گیری جامعه و تمدن. پست یعنی پیوند دادن مردم. پست از بدو تاریخ شکل گیری‌اش، گریه و خنده ها را رسانده، بستری برای ارسال عشق بوده است.

نامه‌ای که مادری برای فرزند می‌فرستد و بو و عطری که در آن نامه است یا اشکی که روی آن ریخته‌است را نمی‌توان با هیچ وسیله‌ی ارتباطی معنا و جایگزین کرد.
ایرانیان مبتکر پست در دنیا بوده اند. و هر ایرانی می تواند به این پدیده ببالد. ولی هم‌اکنون دیگر در سطح دنیا سرآمد نیستند و امروز مردم با آن بیگانه‌اند.

عدد پست که نمایانگر تعامل مردم با پست است. شاخصی که متوسط مراجعه هر نفر در طول یکسال به شرکت‌هایی که در زمینه پست فعالیت می‌کنند را نشان می‌دهد. در ایران این عدد حدود ۸ است در حالیکه این عدد برای کشورهای اروپایی حدود ۳۰۰ و متاسفانه برای کل دنیا ۵۰ است.

به نظر بنده یکی از مهمترین دلایل این مشکل دلیل فرهنگی است. باید برای شناخت مردم از پست فرهنگ سازی کرد. باید پست و مفاهیم پستی را به ایرانیان شناساند؛ و فرهنگ از کودکی و نوجوانی شروع می‌شود. ما جایگاه شغلی و نحوه تعامل با مشاغل را باید از کودکی بیاموزیم.

بازی مهمترین ابزار آموزش برای کودکان است. نه کودکان که نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان با بازی انس می گیرند، اوقات فراغت خود را می‌گذرانند و سرگرم می شوند و البته ناخودآگاه می آموزند.
ما برای حوزه پست بازی نداریم. به همین دلیل پیشنهاد دادم به مناسبت روز جهانی پست مسابقه‌ای را طراحی کنند که مفاهیم یا تاریخ پست را در خود داشته باشد. جذاب باشد، بتوان تولیدش کرد و آن را نه فقط در ایران بلکه در اقصی نقاط دنیا گسترش داد. برای این‌که فعالین این حوزه هم همکاری داشته باشند با آنها تعاملاتی صورت گرفته‌است تا در این اقدام از خبرگان نیز بهره بگیرم. از داوران بین المللی و شرکت‌های تولید کننده استفاده کنند.
مدارس و دانشگاه‌ها باید مخاطب این رویداد باشند تا مشارکتی همگانی صورت گیرد.
به امید روزی که دوباره یکی از افتخارات ما ایرانیان، صنعت پست‌مان باشد.