بازدید دکتر فاخر از مدرنترین هاب پستی ایران

بازدید از تی هاب

بازدید از تی هاب

دکتر مهرداد فاخر رییس هیئت مدیره هلدینگ فاخر و مدیرعامل تیپاکس از بزرگترین و مدرنترین هاب پستی کشور که با سرمایه گذاری هلدینگ فاخر و با همکاری شرکت Beumer Group آلمان راه اندازی شده است، بازدید نمود.

اعضای خانواده هلدینگ فاخر که شرکتهای متعددی را از جمله تیپاکس، تی پی ایکس و اکتیران و لاین آور پورچز و … را در خانواده دارد به همراه دکتر مهرداد فاخر از این هاب پستی که به تی هاب شناخته می شود بازدید نمودند.

شایان ذکر است که تیپاکس به عنوان اپراتور اول پست خصوصی در ماه های گذشته تحولات و پیشرفتهای چشمگیری را در حوزه توسعه بین المللی و افزایش کمّیت و کیفیت خددمات پستی خود تجربه نموده است، هاب های پیشرفته دنیا از جمله تی هاب نه تنها برای کارهای پستی بلکه برای انبارش و … توانمندی هایی بالایی دارند و می تواند بازوی رشد و توسعۀ تجارت الکترونیک نیز باشند.

دکتر مهرداد فاخر در تی هاب

دکتر مهرداد فاخر در تی هاب

دکتر مهرداد فاخر در تی هاب

دکتر مهرداد فاخر در تی هاب

دکتر مهرداد فاخر در تی هاب

دکتر مهرداد فاخر در تی هاب

mm
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل تیپاکس، رییس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران و هلدینگ فاخر هستم