افتتاح ساختمان جدید تیپاکس

 
 
 

همانطور که تیپاکس جدید برای تغییر و به روز شدن، به ساختار و رویه نو و مدرن نیاز دارد؛ به ساختمان نو و فضای کار مدرن هم نیاز دارد.

 تیپاکس مدرن به خانه جدیدش نقل مکان کرد و برای من این رویداد، فقط افتتاح یک ساختمان نبود. اتفاق جدیدی بود که باید در مسیر پیشرفت بیشتر و تغییر تیپاکس رخ می داد.

تغییر، بهبود و توسعه مکان و فضای کار مهمترین سرمایه‌مان یعنی خانواده همکاران تیپاکس، یکی از مهمترین دلایل این پروژه بود.

آرزویم رسیدن به شکوه دیرینه صنعت پست ایران است و به این مهم باور دارم که برای رسیدن به جایگاهی که بتوان خدماتی شایسته و درخور شان مشتریان صنعت پست ارائه داد، باید زیرساخت ها ‌و فرآیند ها را تغییر داد و با تمام توان برایش تلاش کرده و خواهم نمود.

چون همه ما به نو شدن نیاز داریم و زندگی ما با نو شدن و تغییر معنی پیدا می‌کند. بدون تغییر در دنیایی که لحظه به لحظه تغییر میکند براحتی سکوی برترین بودن و موفقیت را از دست میدهی. به همین دلیل است که تیپاکس چند سالی است برای ارائه خدمات مدرن و جلب نیازهای جدید مشتریانش متفاوت می اندیشد و متفاوت عمل میکند.

 ‏به امید اتفاق‌های خوب برای تیپاکس، این عضو موثر صنعت پست ایران

mm
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل تیپاکس، رییس هیئت مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران و هلدینگ فاخر هستم